24. apríla 2013

Vopred známy víťaz verejného obstarávania v prezidentskom paláci

Práve mi prišli súťažné podklady z kancelárie prezidenta SR na nákup PC/notebookov/tlačiarní. Je jasné, že súťaž je našpecifikovaná pre HP - počet portov vpredu a vzadu v PC, veľkosť jednotlivého pixela monitora či technológia HP ePrint tlačiarní. A kto to tam nevidí, tak sa stačí pozrieť na požadovanú konfiguráciu notebookov - tam je to biele na čiernom - nabíjačka k notebookom má byť HP Smart Adapter.

Vybavuje JUDr. Chvostík Vladimír

Naposledy podobnú zákazku v prezidentskom paláci vyhrala firma PRIMA INVEST, ktorá sa venuje predovšetkým, cateringu, upratovacím prácam, stavebným prácam a manažmentu správy budov.

Aktualizované 26.4.2013:

 "Kancelária prezidenta SR Vám v prílohe zasiela
úpravu k už odoslaným Súťažným podkladom na nákup 
výpočtovej techniky. Cieľom je upresniť technickú 
špecifikáciu a tým predísť možným nedorozumeniam." 


Upresnenie technickej špecifikácie – Opis predmetu zákazky:
1.              Str.14  Notebook 8 ks HP Smart AC Adapter a je možný ekvivalent externý adaptér k notebooku
2          Obstarávateľ nepožaduje v opise predmetu zákazky tieto pôvodné požiadavky:
a)     na str. 15  v špecifikácii tlačiarne mono (A4 21 ks Opisu predmetu zákazky):
„Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server Jetdirect ew2500 s rozhraním 802.11b/g“
b)    na str. 15 v špecifikácii tlačiarne (A4 Color 1ks Opisu predmetu zákazky):
„Technológie Apple AirPrint™